تكذيبيه اصغر فرهادی پیرامون شایعات ساخت فیلم انتخاباتی روحانى توسط ایشان

در روزهای اخیر اخباری مبنی بر ساخت فیلم انتخاباتی آقای حسن روحانی، توسط آقای اصغر فرهادی منتشر شد. در ادامه با سینتک همراه شوید.