«ماجراى نيمروز» دو ميلياردى شد

فروش "ماجراي نيمروز" فيلم منتخب تماشاگران جشنواره فجر، به دو ميليارد تومان رسيد. در ادامه با سینتک همراه شوید.