تریلر فیلم کینگ آرتور

آرتور پندراگون پادشاه افسانه‌ای و دادگستر که در دوره ناشناخته ای از سده های میانی (سده ششم تا شانزدهم) بر بریتانیا فرمانروایی می‌کرد. در ادامه با سینتک همراه شوید.